Altı Sigma Yeşil Kuşak

Altı Sigma Yeşil Kuşak belgelendirmesi nedir?

  • Bir ürün ya da hizmetteki kusurların DPMO metriği ve maliyet kalemleriyle izlenerek kusurların azaltılmasında ve maliyetin düşürülmesinde sistematik DMAIC metodolojisinin uygulanmasıdır.
  • Personel belgelendirmesi için sınav ve uygulama zorunluluğu mevcuttur.

Teklif taleplerinizi iletmek için:

Ad Soyad
E-posta
Kuruluş Adı
Telefon