ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 KYS belgelendirmesi nedir?

 • Müşteri ve mevzuat şartlarına uygun ürün ü retildiğinin ispatı olması istendiğinde
 • Müşteri şartlarını karşılayarak müşteri memnuniyeti hedeflendiğinde

sağlanması gereken uluslararası bir uygulamadır.

ISO 9001:2008 Belgelendirmesini şirketimizden almanız durumunda  standart şartları aşağıda belirttiğimiz sıralama gözetilerek gerçekleştirilir.

 • Yasal Başvuru Şartlarının Sağlanması,

  Belgelendirme sürecinin başlatılabilmesi için yapılmış sözleşme, müşterilerimize ait ticaret sicil belgesi, işyeri açma ile ilgili belgeler, vergi levhası, yetkililerim imza sirküleri ve başvuru formumuzun doldurulmuş hali gereklidir.

 • Temel Altyapı Kontrolü,

  Müşterilerimizin dokümantasyon yeterliliğinin incelenmesi, iç tetkik, müşteri memnuniyeti ve gözden geçirme gibi yönetsel faaliyetlerin etkin olarak yapıldığından emin olunması sürecidir. Belgelendirme sürecinde I. AŞAMA TETKİK olarak tanıtılmaktadır.

 • Belgelendirme Denetimi

  Müşterilerimizin iş süreçlerinde etkin olarak standart şartlarına uygun bir işleyişe sahip olduğunun incelenmesi sürecidir.  Aynı zamanda II. AŞAMA TETKİK olarak bilinmektedir.

  Sistem Denetim ve Belgelendirme bu aşamada sondan geriye doğru bir yaklaşım ile tetkik gerçekleştirir. Tamamlanmış ve müşteriye teslim edilmiş işlerden örnekler alarak, bu işlere ait müşteri şartlarının nasıl tanımlandığı, ilgili alan hakkındaki yasal mevzuatın ve müşteri şartlarının iş süreçlerine nasıl dahil edildiği, ISO 9001:2008 standardı şartları ile ilişkilendirilerek incelenmektedir. Bu yaklaşımın temel amacı, müşterilerimizi iş süreçlerindeki etkinlik alt yapılarının gözden geçirilmesini sağlamaktır.

 • Belgelerin Temini ve Gözetimleri,

  Belgelerin hazırlanmasıiçin değerlendirme sonrasında oluşan (varsa) uygunsuzlukların çözümlenmesi gerekir.  Belgelendirme ,belgelerin teslininden sonra 11 ay aralıkla yapılan iki gözetim incelemesini takiben son bulur. Belgenin yenilenmesi müşterilerimiz ile aynı sürecin yeniden yürütülmesini gerektirir.

Teklif taleplerinizi iletmek için:

Ad Soyad
E-posta
Kuruluş Adı
Telefon