Kurucumuz

www.profalisen.com

Şirketimiz Prof. Dr. Ali Şen tarafından kurulmuştur.

Özgeçmiş:

Adı Soyadı: Ali ŞEN

Doğum Yeri ve Tarihi: İzmir 01.09.1957

Medeni Durumu: Evli ve 2 çocuk babası.

İletişim: ali.sen@sisdenet.com

Ev Adresi: 157 sok. No:18/2 Bornova İZMİR

Ev Telefonu:  3745373

Cep Telefonu: 532 267 5536

Akademik Kronoloji:

1980    Lisans              Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi İstatistik Matematik Bölümü,

1981    Y. Lisans         Ege Üniversitesi Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı

İstatistik,

1987    Doktora           Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri,

1987    Y. Doçent        Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Ekonometri Bl.

1994    Doçent             İstatistik

2000    Profesör           Dokuz Eylül Üniversitesi

Faaliyet Kronolojisi

1987                Devlet Bakanlığı ile İŞ ARAMA REHBER Projesi

1987                DEÜ İİBF Bilgi İşlem Birimi Başkanlığı,

1988- 1989     Texas A&M Üniversitesi Araştırma Çalışmaları

1989-2003      İşletme Fakültesi İngilizce Dersler

1990-1994      Ekonometri Bl. Başkan Yardımcılığı

1991                Makine Mühendisleri Odası Kalite Danışma Merkezi Kuruculuğu

1992                           BMC NISSAN için “REPORT ON DISTRIBUTION OF DOMESTIC CAR PRODUCTIONS BASED ON CC’S” isimli saha araştırması ve veri analizi projesi,

1992                KOSGEB 11 Kuruluşun Nitelik Gelişim Projesi

1996 1999       Bilgi İşlem Birimi İstişare Kurulu

1998                Dokuz Eylül Üniversitesi Akreditasyon Eğitimleri

1998 2001       Ekonometri Bl Başkanlığı

1999 –             ISQFD Uluslar arası Sempozyum Düzenleme Kurul Üyeliği

2002                DEÜ SBE Toplam Kalite Yönetimi anabilim dalının tüm detaylarını oluşturma.

2004-              ICR AND Akreditasyon Kurul Başkanlığı

2007                Ulusal KFG Sempozyumu Bilim Hakem Kurulu Başkanlığı

Takip Edilen Sempozyum ve Kongreler

YA/EM ULUSAL SEMPOZYUMLARI

EKONOMETRİ VE İSTATİSRİK SEMPOZYUMLARI

ULUSAL KFG SEMPOZYUMLARI

İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMLARI

ULUSAL İSTATİSTİK SEMPOZYUMLARI

ULUSLAR ARASI ISQFD SEMPOZYUMLARI

Bazı Sertifikalar ve Özellikler:

Yabancı Dil : İngilizce İyi Düzeyde

Altı Sigma Yeşil ve Kara Kuşak Eğiticiliği

Yalın Üretim ve İş Akış Modelleme Uzmanlığı,

ISO 9001 Baş Tetkikçilik Belgesi

OHSAS 18001 Baş Tetkikçilik Sertifikası

ISO/TS 16949 ve destekleyici teknikler uzmanlıkları

ISO 9001 Baş Tetkikçi Eğiticiliği

Verdiği Bazı Dersler:

İstatistiğe Giriş,

Matematiksel İstatistik,

Regresyon Analizi,

Quantitative Methods,

Production and Operations Management,

Quality Planning & Control

Systems Analysis

Reliability Analysis

İstatistiksel Kalite Kontrolu

Süreç Yönetimi

Altı Sigma ve Proses İyileştirme

Yalın Üretim Teknikleri,

Kalite Geliştirme Teknikleri,

Bazı Yayınlar:

SCI ve SSCI kapsamındaki yayınlar:

“Utilising Surveys for Finding Improvement Areas for Customer Satisfaction along the Supply Chain” International Journal of Market Research Volume 48 Issue 5 2006 p. 623-636.

Not: Bu Alanla ilgili tüm çalışmalardır,

Alan Dergilerinde Yayınlanan Çalışmalar:

“TRIZ and Case Study About Bus Seats” TRIZ Journal Jully 2003Elektronik dergi.

Ulusal Dergilerde yayınlanmış Bazı Makaleler:

“Çok Değişkenli Kalite Kontrolu” DEÜ İİBF Dergisi Cilt 14 Sayı 1 1999

“Taguchi ve Yanıt Yüzeyi Felsefelerinin Birlikte Ele Alınması: Çarpıklığın Modellenmesi” Mühendis ve Makine Ocak 1999

“Taguchi Metotlarından Alternatif Kayıp Fonksiyonları ve S/N Oranları” Mühendis ve Makine 1998

“Ölçüm Sistemlerinin Değerlendirilmesi” , DEÜ İİBF Dergisi Cilt 11 1996

“Taguchi Yaklaşımı ve Deney Tasarımı I” , Mühendis ve Makine Kasım 1996

“Taguchi Yaklaşımı ve Deney Tasarımı II” , Mühendis ve Makine Aralık 1996

“ISO 9001 KGS Modellerine İstatistiksel Tekniklerin Entegrasyonu” DEÜ İİBF Dergisi Cilt 9 1994

“Regresyon Analizinde Model Kurma Süreci ve Modelin Doğrulanması Üzerine Bir İnceleme” DEÜ İİBF Dergisi Cilt 6 1991.

“Regresyon analizinde Değişkenler Üzerine Uygulanan Transformasyonlar” DEÜ İİBF Dergisi Cilt 6 1991.

“İstatistiksel Kontrol Kartlarında Yeni Bir KÜTOP Tarifesi” DEÜ İİBF Dergisi, Cilt 5 1990 

Uluslar Arası Sempozyumlarda Sunulan Yayınlanmış Bazı Bildiriler

“Kurum Kültürü ve Performansın İyileştirilmesinde Liderliğin Rolü” , Globalleşme Sürecinde Kafkas ve Merkezi Asya Uluslar arası sempozyum, Bakü 2007

“The Use of Harrington Criteria in Business Process Performance Management”  ICBME Volume 3 2006.

“Innovative Strategies versus Strategic Innovation: Building Creative Strategy with Business TRIZ”, 12th ISQFD Tokyo , 2006

“Cultural Deployment by Matrix Reflections”, 12th ISQFD Tokyo , Japan  2006,

“Improving QFD Performance: FMEA Approach ”, 11th ISQFD İzmir , Türkiye 2006,

“Improving Order Handling Process in Food Package Supply : A Case Study ”, 11th ISQFD İzmir , Türkiye 2006,

“Deploying Critical Success Factors and Leadership Qualifications”, 10th ISQFD Monterrey Mexico , 2005,

“How to Measure The Performance of The Overall Deployment Process” 11th USA QFDS Michigan USA 1999

“Analyzing The Performance of The Industrial Processes With The Procedure of Combining Multivariate  Statistical Quality Control and Change Point Analysis” HDM 2008 Kabul edilen bildiri,

Ulusal  Sempozyumlarda Sunulan Yayınlanmış Bazı Bildiriler:

“The Relationships Between HARRINGTON Criteria and Laws of FIFTH Discipline” II. Ulusal KFG Sempozyumu, İzmir 2008,

“Hedeflerin Yayılımı ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma: Four Panel Chart”,YA/EM 2007

“Otomativ Endüstrisinde Ürün Geliştirmede Güvenilirlik Uygulamaları Üzerine Bir Çalışma” 5. İstatistik Kongresi , Antalya 2007,

“İmalat Süreçlerinde Değişkenliği Azaltmak için İstatistiksel Mühendislik Algoritmalarının Kullanılması Üzerine Bir Araştırma”, 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Malatya , Mayıs,2007

“Altı Sigma Eğitim Tasarımlarının Projelerin Performansı Üzerindeki Etkileri” 5. İstatistik Kongresi , Antalya 2007,

“Otomativ Sektöründe Bir Altı Sigma Uygulaması” 5. İstatistik Günleri, Antalya , 2006

“Yeterlilik Analizlerinin Kontrol Planı Oluşturmadaki Yeri ve Önemi” 4. İstatistik Kongresi , Antalya 2005,

“Sürdürülebilirlik Metodolojisinin Geliştirilmesi” 4. İstatistik Kongresi , Antalya 2005,

“Göktepe ‘de Kısıtlar Teorisi Uygulamaları” I. Ulusal KFG Sempozyumu, İzmir 2002,

“Kavramsal Sistemlerin FMEA QFD ve Güvenilirlik Analizi Yaklaşımı ile İncelenmesi” 4. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu , Antalya ,1999

“Ekonometri Bölüm Programlarının Hazırlanmasında KFG Kullanılması Üzerine Bir Araştırma”, 4. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu , Antalya ,1999

“EWMA Kontrol Kartlarının Simulasyon Yolu ile SHEWHART ve CUSUM Kntrol Kartları ile Karşılaştırılması”, DİE Araştırma Sempozyumu, Ankara ,1996

“Mikro ve Makro Kalite Politikaları”, Toplam Kalite Yönetiminde TÜRKİYE Perspektifi Sempozyumu, İSTANBUL, 1994

“Ege Bölgesi Sanayisinin ISO 9001 KYS Entegrasyonu”, Sanayi Kongresi, 1993

“FIR Özellikli CUSUM Tarifelerinin Özellikleri” Yirmibirinci Yüzyılın Eşiğinde İşletmecilik Bilimi ve Uygulamaları,  DEÜ Manisa İİBF, 1991,

NOT: Yayınlanmamış Bildiriler ile yayınlanmış olmasına rağmen ana çalışma sahasına biraz daha uzak olan çalışmalar belirtilmemiştir.

Yönetilen Tamamlanmış Tezler:

DOKTORA TEZLERİ:

“A Study On Six Sigma Applications For Developing Process Performance” DEÜ FBE, Nisan 2008,  Senem Vahaplar

“Veri Zarflama Analizinde Tahminleyicilerin Özellikleri Üzerine Bir Araştırma” DEÜ SBE, 2003 İpek Deveci Kocakoç,

“Yeni Ürün Geliştirmede Müşteri İstek ve İhtiyaçlarını Teknik Karakteristiklere Dönüştürmeyi Sağlayan Bir Yöntem: Kalite Fonksiyon Göçerimi” DEÜ SBE 2000 , Fatih YENGİNOL,

“Ürün ve Süreç Kalitesini İyileştirmede Kullanılan İstatistiksel Modelleme Teknikleri Üzerine Bir Araştırma”, DEÜ, SBE, 1997, Ali Kemal şehrlioğlu,

“Shewhart Kontrol Kartlarında Kontrol Tarifelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, DEÜ, SBE ,1995, Ali Rıza FROUZANMEHR

Henüz çalışmaları devam etmekte olan çeşitli aşamalardaki doktora öğrencilerim,

Murat Tanık, DEÜ SBE tamamlanmak üzere,

Mustafa Kocakoç DEÜ SBE Gelişmekte,

Celal Eynullayev DEÜ SBE  sadece yayın  ve makale çalışması kaldı,

Sinem PEKER DEÜ SBE  Doktora Yeterlilik Sınavına Haziran 2008 de girecek,

Eralp DOĞU DEÜ FBE Doktora Yeterlilik Sınavına Haziran 2008 de girecek,

Tamamlanmış Bazı Yüksek Lisans Tezleri:

“Süreç Yönetiminde Kalite Yönetim Sistemi Prensiplerinin Uygulanması Üzerine Bir Araştırma” , DEÜ SBE, Mart 2008, Ayşegül GONCA

“Ders Performanslarının Geliştirilmesinde QFD nin Bir Tasarım Aracı Olarak Kullanılması”, DEÜ SBE , 2007, Burak DEMİRTAŞ

“Altı Sigma Yaklaşımı ve ISO 9001 KYS Bütünleştirilmesi ve Bir Firma Uygulaması”, DEÜ SBE , 2007, Duygu ÇAKMAK,

“İş ve Yönetim Problemlerinin Çözümünde TRIZ Yaklaşımının Kullanılması Üzerine Bir Araştırma”, DEÜ SBE , 2006, Şebnem TÜRKMEN

“Süreç İyileştirmede İsraf Denetimlerinin Kullanılması” DEÜ SBE 2004, Hüseyin KELEŞ

“Süreç Haritalama Teknikleri Kullanılarak Süreç Yönetimi Üzerine Bir Araştırma”, DEÜ SBE 2004 Celal Eynullayev,

“Kurumsal Hedeflerin Süreç Hedeflerine Dönüştürülmesinde Süreç Yaklaşımının Kullanılması Üzerine Bir Araştırma”, DEÜ SBE 2004

NOT: Belirtilmemiş çok sayıda çalışma ve tezin dışında henüz devam etmekte olan araştırma projeleri, yayın çalışmaları, yayınlanmamış ve doktora tez çalışmalarının ayrıntıları belirtilmemiştir.

Comments are closed.